Aanmeldingsformulier Reunie 2021

Aanmeldingsformulier voor de reünie van de VGEM op dinsdag 14 september 2021. Verplichte velden zijn aangegeven met een *. U ontvangt een e-mail met daarin de door u ingevulde gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de registratie t.b.v. de Reünie 2021. Daarna worden ze vernietigd.
Uw inschrijving moet binnen zijn vóór 15 augustus 2021.
Please let us know your name.

Invalid Input

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Invalid Input

Please let us know your email address.

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ik ben minder mobiel en scheep in op de ms Marlina, want ik
Ongeldig

Het verschuldigde bedrag à € 12,50 per persoon wordt door mij gelijktijdig met het versturen van dit aanmeldingsformulier, overgemaakt op:
IBAN: NL18 INGB 0000 6071 10
Ten name van: Vereniging van Gepensioneerden van ExxonMobil
Onder vermelding van: Reünie 2021 en VGEM lidnummer
PS: Bij annulering vóór 7 september a.s. vindt restitutie van de eigen bijdrage plaats. Daarna is restitutie NIET meer mogelijk!