WORD NU LID OF DONATEUR VAN DE VGEM

Graag nodigen we u uit om donateur of lid te worden van onze Vereniging van Gepensioneerden van ExxonMobil. Hieronder vindt u enkele praktische gegevens.

 

Wat zijn de voorwaarden om lid of donateur te kunnen worden ?

1.     U bent gepensioneerde van ExxonMobil en ontvangt pensioen van Protector, u betaalt een contributie van € 15,-- per jaar.

2.     U bent werkzaam bij ExxonMobil, dan kunt u begunstiger of donateur worden, u betaalt minimaal € 10,-- per jaar.

 

Hoe wordt u lid/donateur ?

U kunt het inschrijvingsformulier downloaden en afdrukken door hier te klikken. Na invulling en ondertekening kunt u het opsturen naar de ledenadministratie van de VGEM, p/a Hofvliet 41, 2251 TH Voorschoten.

 

Waar staat VGEM voor?

De vereniging werd in 1963 opgericht als Vereniging van Gepensioneerden van Esso in Nederland (VGEN). Vanaf augustus 2005 werd de huidige naam Vereniging van Gepensioneerden van ExxonMobil (VGEM) ingevoerd. Momenteel telt de VGEM ongeveer 1360 donateurs en leden.

 

Wat zijn de doelstellingen van de VGEM?

•   het bevorderen van het contact van de leden met de onderneming, voor zover dit contact nuttig kan zijn voor het bereiken van de doelen;

•   het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden. Het geven van raad, morele steun en hulp aan de leden;

•   het bevorderen van de belangen van de leden; u wordt minimaal 4 x per jaar op de hoogte gehouden door het mededelingenblad VGEM Nieuws en middels de website www.vgem.nl.