Privacy verklaring website

Inleiding

De Vereniging van Gepensioneerden van ExxonMobil (VGEM), gevestigd aan de Zeekraal 69, 4617 JC Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bestuurslid Paul de Jonge is de Functionaris Gegevensbescherming van VGEM. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website

De website bestaat uit een openbaar gedeelte dat voor iedereen toegankelijk is en een besloten gedeelte, dat alleen toegankelijk is voor leden en begunstigers die als gebruikers van deze website geregistreerd staan en die een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord toegekend hebben gekregen. Deze gebruikersnaam en het wachtwoord zijn gekoppeld aan het door de gebruiker opgegeven e-mailadres. Zowel de gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de geregistreerde gebruiker gewijzigd worden. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en is slechts bekend bij de gebruiker.

Persoonsgegevens die wij verwerken op deze website

De VGEM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze website verwerken:

  • In het openbare gedeelte van de website wordt slechts het IP-adres vastgelegd. Er worden geen cookies geplaatst of verwerkt.
  • In het besloten gedeelte van de website worden vastgelegd:
    • Het IP-adres. Er worden geen cookies geplaatst of verwerkt.
    • Uw naam en e-mailadres wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om in contact te treden met een bestuurslid, lid van de ledenraad of een van de redactieleden of webmasters

Op het besloten gedeelte kunnen publicaties van de VGEM voorkomen (b.v. het VGEM Nieuws) waarin bepaalde persoonlijke gegevens van u vermeld staan, zoals lustrumverjaardagen en mutaties. Ook kunnen op de website foto’s van u geplaatst zijn die tijdens bijeenkomsten en evenementen georganiseerd door de VGEM zijn gemaakt door leden van de redactie of anderen. U heeft hiervoor echter toestemming gegeven door kennis te nemen van de algemene VGEM privacy verklaring en deze te accepteren.

Mocht u van mening zijn dat een of meerdere foto’s van u verwijderd dienen te worden dan kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De VGEM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De VGEM gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

De VGEM neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de VGEM tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VGEM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VGEM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is in verband met het feit dat u lid of begunstiger bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van de VGEM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VGEM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De VGEM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VGEM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De VGEM heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen op deze website:

-       Wanneer u deze website bezoekt via uw internet browser gebeurt dat via een beveiligde internetverbinding. De beveiliging geschiedt door gebruik te maken van SSL. De afkorting SSL betekent ‘Secure Sockets Layer’. Een SSL verbinding is een versleutelde verbinding tussen een server (website) en de bezoeker. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-       De VGEM website is ondergebracht bij een hostingprovider. Dit is Hosting2Go. Deze hostingprovider is de verwerker van de gegevens die op de website staan. De VGEM heeft met deze hostingprovider een verwerkersovereenkomst gesloten. Eén van de belangrijkste punten daaruit is dat onze gegevens altijd in Nederland opgeslagen worden. Hosting2Go gebruikt daarvoor drie datacenters in Helmond, Tilburg en Steenbergen.